HOME 

     OPENINGSTIJDEN

     INBRENGEN

     HOE WERKT HET

     BESTUUR

     SPONSORS

     ROUTE

    FOTO'S

    CONTACT

    BESTUURS-INFO

    NIEUWSBRIEF

    PERSPUBLICATIES

    BELEIDSPLAN

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

BELEIDSPLAN

 

 

Hoofdlijnen Beleidsplan Stichting Kledingbank Zwijndrecht en/of Zwijndrechtse Waard.

 

Het doel

Het statutaire doel van de stichting is het gratis doorgeven van goede herbruikbare kleding, beddengoed, schoenen en tassen aan mensen die het hard nodig hebben maar (tijdelijk) hier zelf niet meer in kunnen voorzien, met name gezinnen met kinderen. En voorts het al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Afwezigheid van winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk. (Overtollige) Baten zullen worden aangewend ter verwezenlijking van de doelstelling. Een eventueel batig saldo van de stichting zal bij ontbinding worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beoogde instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de stichting.

 

Werkwijze:

Mensen die onder onze doelgroep vallen, zie onder ‘Hoe werkt het’, kunnen gratis kleding krijgen en andere zaken die we beschikbaar hebben.

Kinderen zijn onze toekomst, daar moeten we dan ook goed voor zorgen. Ieder mens heeft basisbehoefte, hier valt voeding onder maar denk ook aan kleding. Sommige gezinnen kunnen helaas hun kinderen niet in alle kleding voorzien. Wij kunnen deze kinderen niet van een geheel nieuwe garderobe voorzien ze kunnen echter bij onze Kledingbank 2 keer per jaar 5 kledingstukken uitzoeken en een jas en een paar schoenen. Daarnaast bieden sponsors ons geregeld de mogelijkheid om extra zaken zoals; onderkleding, beddengoed, speelgoed, witgoed, en meubels en zelfs fietsen gratis te verstrekken.

 

Hoe werkt het:

Mensen die ondanks wettelijke regelingen moeite hebben om de financiële eindjes aan elkaar te knopen kunnen bij de Kledingbank Zwijndrecht terecht voor gratis kleding.

 

Uitkering 'Sociale Dienst Drechtsteden' of ‘UVW’

Iedereen met een uitkering van de Sociale Dienst Drechtsteden' of het UVW kan bij ons gratis kleding krijgen. U dient dan wel een bankafschrift mee te brengen en uw ID, eventueel ook die van uw partner. Heeft u inwonende kinderen onder de 18 jaar dient u ook het bankafschrift mee te brengen waarop de 'Sociale Verzekeringsbank' uw kinderbijslag heeft gestort.Ook dient u  van uw kinderen een ID mee te brengen. Ieder lid van uw gezin mag 2 keer per jaar 5 kledingstukken, een paar schoenen en een jas meenemen. Hiervoor geldt echter wel zolang de voorraad strekt.

Onder 120% sociaal minimum:

Niet iedereen met een laag inkomen heeft een uitkering. Met name ZZP-ers en ouderen, zonder aanvullend pensioen, hebben het vaak moeilijk. Deze mensen kunnen via een van onze partners naar ons doorverwezen worden.  

De toetsing wordt dus niet door de Kledingbank gedaan, maar door onze partners.

Onze partners zijn:

De Vivera-wijkteams (Zwijndrecht), WMO-wijkteams (H.I. Ambacht), Stichting Graag Gedaan, SWOZ, Vluchtelingenwerk, Diverz, alle diaconieën van de kerken in de Zwijndrechtse Waard, basisschool "De Dolfijn" en de Dorpsraad Heerjansdam.

 

Voor iedereen die kleding krijgt van de Kledingbank dient een ID getoond te worden. Jaarlijks dient een actueel bankafschrift met de uitkering of een nieuwe verwijsbrief getoond te worden.

 

Via lokale media en onze website brengen we de Kledingbank onder de aandacht en vragen we mensen gebruikte kleding te doneren. Ook schoenen, speelgoed, kinderstoeltjes, fietsjes, kortom alle spullen rondom het kind nemen we in en geven we door aan onze doelgroep.

 

Financiering van de Stichting

Wij worden gesponsord door de diaconieën van de kerken in de Zwijndrechtse waard, gemeentes Zwijndrecht en H.I.Ambacht, diverse maatschappelijke organisaties en burgers. Dit kan zijn door een éénmalige donatie of korting bij inkoop van materialen of gratis diensten. Daarnaast hebben wij 2 keer per maand donatie-zaterdagen. Op deze dagen kan iedereen tegen een kleine donatie kleding uitzoeken. Donatie-gelden worden altijd besteed aan het verwezenlijken van onze doelstellingen. Wij streven er naar de noodzakelijke organisatiekosten zo laag mogelijk te houden.

 

Beloningsbeleid.

Het werk in de winkel wordt uitsluitend verricht door vrijwilligers en ook het bestuur werkt op vrijwillige basis. Alle bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd. Het declareren van kosten is alleen mogelijk indien het bestuur vooraf (via mail) akkoord is gegaan met de geplande uitgave. Voor het vrijwilligerswerk van bestuur en medewerkers wordt generlei vergoeding in geld, diensten of materialen gegeven.

 

Doelen in de toekomst:.

Het worden van een WMO-loket light

Het realiseren van een gezamenlijke huisvesting voor vergelijkbare maatschappelijke instellingen, zoals: Voedselbank, Stichting Graag Gedaan, repair café enz.

Het ondersteunen en realiseren van projecten die in de breedste zin onder onze doelstellingen passen.

 

 

Let wel WW en AOW zijn in deze zin geen uitkering.

Jaarrekening 2016:

Jaarrekening 2017:

 

 

 

 

  

 
 

                                          HTWEBDESIGN  COPYRIGHT